Framgångar

Framgångar i Nosework!

Publicerat den

Grattis till framgångarna! Titti Eriksson/Zorro gk.dp NW 1 Lena Olsson/Märta gk.dp NW 1 Catharina Garpenberg/Cheero gk.dp NW 1 Maggan Fredholm/Banda gk.dp NW 3 Maggan Fredholm/Truls gk.dp NW 1,2,3 Maria Berg/Watt gk.dp NW 1,2,3