Styrelsen

Ordförande
Namn: Göran Ryttlinger
Telefonnummer: 070-6714779
Mejl

Vice ordförande
Namn: Zimone Iwarsson
Telefonnummer:070-3321185
Mejl

Kassör
Namn: Henrik Olsson
Mejl

Sekreterare
Namn: Bengt Lindh
Mejl

Ledamot
Namn: Sara Wärnå
Mejl

Suppleant
Namn: Anki Krohn Olsson
Mejl

Suppleant
Namn: Carina Byrén
Mejl

Distriktsombud
Bengt Lindh
Henrik Olsson
Suppleanter
Göran Ryttlinger
Zimone Iwarsson

Valberedning

Valberedning
Satu Saarisilta – sammankallande
Titti Eriksson
Fia Södervall

Revisor
Karl-Evert Snell
Jan Jonsson

Revisorsuppleant
Mats Hübinette
Anna-Carin Blomkvist