SBK:s officiella tävlingsverksamhet kan öppnas upp igen under förutsättning att regeringsbeslut, myndigheters riktlinjer samt SKK:s restriktioner följs.
Varje person som avser delta på tävling har själv ett ansvar att skydda sig själv och andra från smitta.
Resor ska i största möjligaste mån undvikas i alla lägen.
Ett stort ansvar vilar på den enskilda individen att följa myndigheternas rekommendationer och ta ansvar för sin egen och andras hälsa. Är du orolig för din egen hälsa, är i riskgrupp eller har symptom ska du inte delta på Brukshundklubbens aktiviteter.