Kallelse till medlemsmöten 2021

Vi hälsar dig som medlem i Hudiksvalls Brukshundklubb hjärtligt välkommen till årets medlemsmöten

Årets möten hålls på klubben är planerade till följande datum:

  • Torsdag den 17 juni 2021 klockan 19:00
  • Torsdag den 26 augusti 2021 klockan 19:00
  • Torsdag den 14 oktober 2021 klockan 19:00


Med förhoppning om deltagande och engagemang så hoppas vi Ni har möjlighet att delta och framföra
Era synpunkter så föreningen kan utvecklas utifrån önskemål och förutsättningar. Medveten om kort framförhållning till första medlemsmötet men med hänvisning till försenat årsmöte och pågående pandemi samt önskemål från medlemmar är förhoppningen att det ändå ska accepteras.