Ordförande – 1 år, Zimone Iwarsson (omval)
Vice ordförande – Frida Lindgren (1 år kvar)
Kassör – Henrik Olsson (1 år kvar)
Sekreterare – 2 år, Åsa Holmsten (omval)
Ledamot – 2 år, Sara Wärnå (omval)
Suppleant – 2 år, Carina Byrén (omval)
Suppleant – 1 år, Jerry Danielsson (1 år kvar)
Revisor – 1 år, Evert Snell (omval)
Revisor – 1 år, Bengt Lindh (omval)
Revisorssuppleant – 1 år, Mats Hybinett (omval)
Revisorssuppleant – 1 år, Teresia Jack (nyval)
Valberedning sammankallande 1 år – vakant
Valberedning 1 år kvar, Stina Söderqvist
Valberedning 1 år – vakant

Nu har du som medlem möjligheten att fram till och med den 15:e december att till styrelsen komma in med ditt förslag i enlighet med våra stadgar. Vår förhoppning är att just du engagerar dig och gör din röst hörd för att vi ska få och behålla en sån bra styrelse och klubb som möjligt.

Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte. Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag. Förslaget ska ange; • vilken funktion som avses, • namn, • en kort presentation och • uppgift om att den föreslagne kandiderar. Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december. Därefter är nomineringen avslutad. Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen en lista över samtliga inkomna förslag.