Kommitéer och sektorer

Utbildning

Ansvarig: Carina Byrén

Kommittén består av klubbens instruktörer och kursledare. Dessa personer ansvarar för all kursverksamhet på Hudiksvalls brukshundklubb vilket innebär planering av kurser, hålla kurser, hjälpa till på kurser, anordna prova på dagar, anordna temakvällar och så vidare.

Bruks

Ansvarig: Gun-Britt Arthursson

Kommittén ansvarar för tävlingsverksamheten för bruks på klubben vilket innebär att planera tävlingar, se till att det finns funktionärer som hjälper till på tävlingarna och så vidare.

Att vara funktionär på en tävling är väldigt lärorikt och roligt! Är du intresserad av att vara med och hjälpa till? Anmäl dig som funktionär HÄR.

Rallylydnad

Ansvarig: Inger Danielsson och Fia Södervall

Kommittén för rallylydnad ansvarar för tävlingsverksamheten för rallylydnaden. Detta innebär att planera tävlingar, se till att det finns tillräckligt med funktionärer som kan hjälpa till på tävlingsdagen och så vidare.

Är du intresserad av rallylydnad och vill hjälpa till på tävlingar? Anmäl dig som funktionär HÄR.

Tävlingslydnad

Ansvarig: Zimone Iwarsson och Frida Lindgren

Kommittén ansvarar för tävlingslydnaden på klubben vilket innebär att planera tävlingar, se till att det finns funktionärer som hjälper till på tävlingarna och så vidare.

Är du intresserad av tävlingslydnad och vill vara med och hjälpa till på tävlingar? Anmäl dig som funktionär HÄR.

Specialsök

Ansvarig: Maria Österberg

Mejl

Köket

Ansvarig: Margareta Häggström Jonsson

Köksansvarig ansvarar för att allt i köket ska vara påfyllt inför olika aktiviteter på klubben.

Hemsidan

Ansvarig: Frida Lindgren

Webbansvarig ansvarar för allt som har med hemsidan att göra. Exempelvis uppdatering av kalender, lägga upp kurser och så vidare.

Klubbstuga och planer

Ansvarig: Jerry Danielson

 

Tjänstehund

Ansvarig: Jerry Danielson

Mejl